Grå stær operation i Midtjylland, Århus, Ikast,
Herning, Holstebro og Silkeborg

Ikast Øjenklinik udfører grå stær operationer under Sygesikringen for borgerne i Region Midtjylland.

Vil du vide mere?

Nedenfor finder du mere information om grå stær og linseoperationerFakta

Grå stær er uklarheder i øjets linse, som medfører nedsat syn, blændingsgener eller ændret opfattelse af farver.

Den hyppigste årsag til grå stær er alder, men tilstanden kan også være medfødt eller skyldes anden øjensygdom.

Grå stær behandles med operation. Det er et hurtigt indgreb, der i de fleste tilfælde kan foretages i lokalbedøvelse. Ved operationen fjernes øjets uklare linse, og der indsættes en kunstig linse med en styrke, der passer til den afstand, hvor man ønsker at se skarpt efter operationen. Der skal tilpasses brille til at se skarpt i andre afstande

Linseoperation minder om en grå stær operation. Øjets linse fjernes i dette tilfælde pga. et ønske om at korrigere for langsynethed, nærsynethed, bygningsfejl og alderssyn (presbyopi). Behovet for brille efter operation kan mindskes ved at vælge en multifokallinse. Begge øjne skal opereres for at det fungerer. Linseoperation med flerstyrkelinser er ikke dækket af sygesikring.Baggrund – Grå stær

Grå stær er meget hyppigt forekommende i den ældre del af befolkningen. Blandt 75-årige har ca. halvdelen uklarheder i linsen, som påvirker synet, og næsten alle mennesker i 80'erne har større eller mindre grader af uklarhed i linsen.

Grå stær kan være medfødt, men det forekommer sjældent. Hos yngre mennesker ses sygdommen oftest som en følge af skader eller andre sygdomme i øjet.

Grå stær er den hyppigste årsag til blindhed i verden. Aldersbetinget grå stær står for 48 % af al blindhed i verden, hvilket svarer til at 18 millioner mennesker er ramt.

Hvorfor får man grå stær?

Grå stær er ofte en følge af aldring. Man kender imidlertid ikke i detaljer den proces, som fører til, at linsen mister sin klarhed. I de fleste tilfælde bliver begge øjne ramt.

Grå stær kan også opstå som følge af en anden sygdom eller skader i øjet. Sjældnere er grå stær et led i en anden sygdom eller en komplikation til behandling med visse former for medicin.

Enkelte sygdomme og ydre påvirkninger øger risikoen for at udvikle grå stær:

  • Diabetes mellitus (sukkersyge) og andre stofskiftesygdomme
  • Høje doser af røntgenstråler, infrarøde stråler eller ultraviolette stråler
  • Skader på øjnene og gentagne inflammationer i regnbuehinden
  • Sygdomme hos moderen under graviditeten, for eksempel røde hunde, øger risikoen for at barnet fødes med grå stær

Hvad er symptomerne på grå stær?

Den hyppigste gene ved grå stær er nedsat syn, både på afstand og for nær. I nogle tilfælde kan man også opleve blændingsgener, særligt når man ser kraftigt lys i mørke. Det skyldes, at pupillen er større i mørke og dermed tillader, at der slipper lys gennem en større del af den uklare linse. Endelig kan der være dobbeltsyn, som ikke forsvinder, når man tildækker det ene øje.

Symptomerne ved grå stær kan komme gradvist og næsten umærkeligt, eller forværres hurtigt og give mærkbare forandringer inden for få uger. Generne starter som regel på det ene øje, men med tiden vil begge øjne blive ramt.

Grå stær giver ikke smerter, svie eller kløe i øjnene. Grå stær behøver i det hele taget ikke give gener, hvis forandringerne er beskedne.

Hvordan behandles tilstanden?

 

Grå stær er i sig selv ikke nogen farlig sygdom, men tilstanden kan være generende, fordi synet forringes. Det er derfor patientens egen oplevelse af problemets omfang, som afgør, om og hvordan man bør behandle.

Nogle patienter synes, at det hjælper på generne at bruge solbriller, fordi dette hjælper på blændingsgenerne.

 

Grå stær kan kun behandles ved operation. Der anvendes moderne mikrokirurgisk teknik, som til stadighed bliver forbedret. Ved operationen opløses linsens uklare indhold med ultralyd og herefter bliver den fjernet, men som regel bevarer man linsens kapsel til at lægge den kunstige linse i. Linsen bliver udmålt på forhånd, så den passer til øjet og den brillestyrke, som man inden operationen aftaler, at operationen skal ende med.

 

 

Indgrebet foregår ambulant og i lokalbedøvelse. I nogle tilfælde kan man af forskellige årsager ikke lægge en kunstig linse ind i øjet til erstatning for den uklare linse. I disse tilfælde vil man efterfølgende skulle bruge en kontaktlinse eller en stærk pluslinse, en såkaldt "stærbrille", for at se skarpt.

Hvordan er langtidsudsigterne
med grå stær?

De fleste oplever en gradvis forværring af synet, efterhånden som linsen bliver mere og mere uklar. Hvor hurtigt tilstanden bliver forværret, varierer betydeligt fra person til person. Den type grå stær, som bliver udviklet efter en øjenskade, udvikler sig hurtigt.

Efter operation oplever de allerfleste en betydelig bedring af synet. Hvis øjet i øvrigt er normalt, opnår over 95 % af patienterne normalt eller tilnærmelsesvis normalt syn. I nogle tilfælde er der samtidig forkalkninger i nethinden, som først viser sig efter at den syge linse er fjernet. Dette kan forklare, at ikke alle får normalt syn efter operationen.

Efterstær

Når den normale linse er borte efter operationen, kan man ikke få grå stær igen. 4-8% af patienter oplever at synet med tiden bliver grumset. Det kan ske med alle typer indopererede linser og kaldes for efterstær. Efterstær behandles meget enkelt med laser i Øjenklinikken.

At leve med grå stær

Der er store individuelle forskelle på, hvor meget en grå stær påvirker dagligdagen og livskvaliteten. Nogle mennesker mærker næsten ikke, at de har grå stær, mens andre har betydelige gener.

Synet er en meget vigtig sansefunktion for mennesker, og tab af synsevnen vil påvirke livskvaliteten for de fleste. Heldigvis kan de fleste patienter med grå stær blive behandlet med operation og derved opnå et brugbart syn. I de senere år har lægerne fået bedre behandlingsmuligheder, og det er derfor meget sjældent, at man mister synet som følge af grå stær.

Hvordan undgår jeg at få eller forværre grå stær?

Grå stær kan ikke forebygges, men risikoen for at udvikle grå stær bliver mindre, hvis man kan forhindre udløsende årsager som diabetes, traumer og andre øjensygdomme.

Ved at klikke 'Acceptér Alle' så giver til tiladelse til at vi må indsamle information om dig til forskellige formål, hvilket inkluderer: Funktionalitet, Statestik og Marketing